Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №155 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Закон про охорону дитинства

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про охорону дитинства

 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.142 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 3109-III (3109-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.232  N  177-IV  ( 177-15 ) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347  N  380-IV  ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86  N 1344-IV  (1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250  N 1410-IV  (1410-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.251  N 2304-IV  (2304-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N  6, ст.144  N 2353-IV  (2353-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.191  N 2414-IV  (2414-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.202  N 2505-IV  (2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,                                                            ст.267  N  257-VI  ( 257-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.230  N 1343-VI  (1343-17 ) від 19.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.550  N 1397-VI  (1397-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.596  N 2394-VI  (2394-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513  N 2435-VI  (2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539 } 

державної політики у цій сфері.

                             Розділ I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

раніше;

     дитинство - період розвитку людини до досягнення повноліття;

виховання і розвитку дитини та захисту її прав;

     дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

безпритульні діти;

мають певного місця проживання;

соціальної допомоги і захисту;

дев'ятий  статті  1  в  редакції  Закону  N  177-IV (177-1526.09.2002 )

дитини (дітей);

одного з батьків) і трьох та більше дітей;

1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання;

піклування;

N 1397-VI (1397-17 ) від 21.05.2009 }

    Стаття 2               завдання

Конституції України  ( 254к/96-ВРдитини (995_021відносини у цій сфері.

захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

    Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства

актами.

необхідної для забезпечення захисту їх прав.

    Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства

     Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:

нормами у цій сфері;

рівності;

актуальних проблем дитинства;

дитини, заподіяння їй шкоди.

    Стаття 5. Організація охорони дитинства

відповідних загальнодержавних програм.

його змін у ході впроваджених соціально-економічних перетворень.

забезпечують:

поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;

матеріально-технічної бази;

майнових прав та інтересів дітей;

малозабезпечених  сімей) згідно із Законом N 380-IV (380-15малозабезпечених сімей згідно із Законом N 1344-IV (1344-15(2505-15 ) від 25.03.2005 )

професійно-технічних навчальних закладах;

дітям та сім'ям з дітьми відповідно до законодавства;

N 2304-IV (2304-15 ) від 11.01.2005 )

компетенції законодавством України.

     Інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

захисту прав дітей;

питань;

загальну інформацію про забезпечення захисту прав дітей.

{  Частина   четверта   статті   5   в  редакції  Закону N 1397-VI(1397-17 ) від 21.05.2009 }

дитини.

порядку, встановленому законами України.

                            Розділ II

                     ПРАВА ТА СВОБОДИ ДИТИНИ

    Стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я

організації охорони здоров'я.

навичок здорового способу життя.

     З цією метою держава вживає заходів щодо:

     зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;

     забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім дітям;

продуктів та чистої питної води;

     створення безпечних і здорових умов праці;

допологовий і післяпологовий періоди;

проживання дітей та запобігання нещасним випадкам;

сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;

порядку, встановленому законодавством.

    Стаття 7. Право на ім'я та громадянство

України" (2235-14 ), іншими нормативно-правовими актами.

(  Стаття  7  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1410-IV(1410-15 ) від 03.02.2004 )

    Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень

соціального розвитку.

відповідно до законів України.

    Стаття 9               отримання інформації

благополуччю.

скаргами про їх порушення.

     З метою реалізації цього права держава сприяє:

для розвитку дитини;

шляхом створення пільгових умов для їх видання;

міжнародних джерел;

національних меншин.

або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя.

    Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства

виключають приниження честі та гідності дитини.

     Держава здійснює захист дитини від:

їх замінюють;

алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;

тощо.

10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3109-III (3109-14від 07.03.2002, N 2353-IV (2353-15 ) від 18.01.2005 )

N  3109-III  (3109-14 ) від 07.03.2002, N 2353-IV (2353-1518.01.2005 )

дитини забороняється.

поза її межами встановлюється законодавством.

                            Розділ III

                          ДИТИНА І СІМ'Я

    Стаття 11. Дитина і сім'я

належних умов для цього.

або в сім'ї одного з них та на піклування батьків.

забезпечення інтересів своєї дитини.

    Стаття 12                виховання та розвиток дитини

самостійного життя та праці.

народами, етнічними, національними, релігійними групами.

права сім'ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів.

утримувати дітей.

піклування, встановлюються законодавством України.

закону.

дитини в небезпеці.

    Стаття 13. Державна допомога сім'ям з дітьми

допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12 ) та іншими законами України.

будівництво.

     Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:

10,5 кв. метра на сім'ю);

норм, визначених законодавством.

додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

відповідні будинки не мають центрального опалення;

розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

{ Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1343-VI(1343-17 ) від 19.05.2009 }

незалежно від виду житла та форми власності на нього.

{  Статтю  13  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  ЗакономN 1343-VI (1343-17 ) від 19.05.2009 }

     Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

     1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

дітей" (375-17 ).

{  Статтю  13  доповнено  частиною  п'ятою  згідно  із  ЗакономN 1343-VI (1343-17 ) від 19.05.2009 }

посвідчення.   Зразок   посвідчення   (  209а-2010-пвиготовлення  і  видачі  посвідчень  (209-2010-пКабінетом Міністрів України.

{  Статтю 13 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1343-VI(1343-17 ) від 19.05.2009 }

    Стаття 14. Розлучення дитини з сім'єю

дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили.

побажання дитини.

    Стаття 15                які проживають окремо

{  Назва  статті  15  в  редакції Закону N 1397-VI (1397-17 ) від21.05.2009 }

прямих контактів.

вихованню дитини.

законом.

здоров'ю.

    Стаття 16                у різних державах

{  Назва  статті  16  в  редакції Закону N 1397-VI (1397-17 ) від21.05.2009 }

законом.

зміни її місця проживання.

{  Статтю 16 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1397-VI(1397-17 ) від 21.05.2009 }

    Стаття 16-1                  на контакт

конкретному випадку.

     Такими заходами і гарантіями є:

періодичністю, визначеною судом;

нею права на контакт;

України про контакт з дитиною на території іншої держави;

     інші заходи, передбачені законом.

{  Закон  доповнено  статтею  16-1  згідно  із Законом  N  1397-VI(1397-17 ) від 21.05.2009 }

    Стаття 17. Право дитини на майно

втрачає права на успадкування їх майна.

коштів і майна.

дитини порукою, видавати письмові зобов'язання.

Законом N 2435-VI (2435-17 ) від 06.07.2010 }

встановлюються законами України.

    Стаття 18. Право дитини на житло

фізичному та розумовому розвитку.

або наймачем.

нового житла.

                            Розділ IV

                       ДИТИНА І СУСПІЛЬСТВО

    Стаття 19. Право на освіту

     Кожна дитина має право на освіту.

встановленому законодавством України.

комунальних навчальних закладах.

навчальних закладах.

стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.

загальноосвітніх школах.

домашніх  умовах.

{  Статтю  19  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 2414-IV(2414-15 ) від 03.02.2005 }

реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства.

{  Статтю  19  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 2414-IV(2414-15 ) від 03.02.2005 }

підготовки.

{ Частина дев'ята статт 19 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 1343-VI (1343-17 ) від 19.05.2009 }

здобувають вперше.

{  Статтю  19  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 1343-VI(1343-17 ) від 19.05.2009 }

освітою та органи охорони здоров'я.

навчальних закладів і встановлення спеціальних стипендій.

    Стаття 20                культури

та колективної творчості дітей.

традиціях.

інформації.

благополуччю дитини.

    Стаття 21. Дитина і праця

України про працю.

за згодою одного з батьків або особи, яка замінює батьків.

робочий час.

Законом N 2414-IV (2414-15 ) від 03.02.2005 )

     До найгірших форм дитячої праці належать:

вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;

порнографічних вистав;

незаконної діяльності;

дитини.

(  Статтю  21  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 2414-IV(2414-15 ) від 03.02.2005 )

медичним оглядам.

створення відповідної мережі робочих місць.

України.

України.

    Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю

(фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.

    Стаття 23                організації

суперечить Конституції  України (254к/96-ВРінших осіб, не шкодить моралі та здоров'ю дітей та інших громадян.

об'єднань.

спрямування забороняється.

об'єднанням, сприяють їх роботі.

                             Розділ V

                     ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

    Стаття 24                та безпритульних дітей

батьківського піклування, забезпечує держава.

допомога таким дітям.

гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.

дитини.

відповідно до закону.

дитини на правах сина чи дочки.

сім'ї громадян України.

згідно із Законом N 257-VI (257-17 ) від 10.04.2008 }

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

усиновителів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

N 2414-IV (2414-15 ) від 03.02.2005 )

{ ДЖEРEЛО тексту http://zakon.rada.gov.ua }